UYARI!

Kullandığınız tarayıcının JavaScript kullanımı kapalı olduğundan sayfada bloke halindesiniz.


Sayfamızın tasarımı JavaScript kodları ile daha düzgün çalışmakta olduğundan bu uyarıyı aldığınızı belirtmek isteriz.

İletileri Gster - KARTAL DEMİR
UydumTürk UydumTürk UydumTürk

UydumTürk

Fark Edilmeyeni Görür, Söylenilmeyeni Yazar!
15 Yaşındayız!
16 Temmuz 2024 | Saat: Yükleniyor...

İletileri Gster

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

İletiler - KARTAL DEMİR

1
Toplantı No: 2023/51
Toplantı Tarihi: 28.12.2023
Karar No: 11
Karar Konusu: Dinamik Radyo Televizyon A.Ş Unvanlı Kuruluşun Çağrı İşareti Değişikliği Talebi

İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığının 26.12.2023 tarih ve 65519 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesiyle yapılan görüşmeler sonucunda;

Üst Kuruldan "Genel Yayın" türünde 05.10.2021 tarihinden itibaren geçerli 10 (on) yıl süreli uydu ortamından radyo (U-RD) yayın lisansı bulunan "Dinamik Radyo Televizyon A.Ş" unvanlı kuruluşun, "ABC FM" olan çağrı işaretini "24 RADYO" olarak değiştirme talebi ile ilgili olarak;

6112 sayılı Kanun'un 21'inci maddesinin birinci fıkrası ve Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar ile Platform ve Altyapı İşletmecilerinin Uymaları Gereken İdari ve Mali Şartlar Hakkında Yönetmeliğin 18'inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde, Türk Patent ve Marka Kurumundan "24 RADYO" ibaresi için Marka Tescil Başvurusu bulunan "Dinamik Radyo Televizyon A.Ş" unvanlı kuruluşun "ABC FM" olan çağrı işaretinin "24 RADYO" olarak Üst Kurul kayıtlarında değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.
2
Toplantı No: 2023/51
Toplantı Tarihi: 28.12.2023
Karar No: 12
Karar Konusu: 08 Radyo Televizyon Yayıncılık ve Organizasyon A.Ş Unvanlı Kuruluşun Çağrı İşareti Değişikliği Talebi

İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığının 26.12.2023 tarih ve 65764 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesiyle yapılan görüşmeler sonucunda;

Üst Kuruldan "Genel Yayın" türünde karasal ortamdan yerel radyo (R3) lisans başvurusu ve bu başvuruya istinaden 6112 sayılı Kanun'un Geçici 4'üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında Artvin il merkezine yönelik 91.0 MHz frekansından radyo yayını yapma hakkı ile 6112 sayılı Kanun'un 29/A maddesinin birinci fıkrası kapsamında bahse konu yayın hakkına istinaden internet ortamından radyo (İnternet-RD) yayın izni bulunan "08 Radyo Televizyon Yayıncılık ve Organizasyon A.Ş" unvanlı kuruluşun, "08 FM" olan çağrı işaretini "RADYO 08" olarak değiştirme talebi ile ilgili olarak;

6112 sayılı Kanun'un 21'inci maddesinin birinci fıkrası ve Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar ile Platform ve Altyapı İşletmecilerinin Uymaları Gereken İdari ve Mali Şartlar Hakkında Yönetmeliğin 18'inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde, Türk Patent ve Marka Kurumuna "RADYO 08" markası için marka tescil başvurusu bulunan "08 Radyo Televizyon Yayıncılık ve Organizasyon A.Ş" unvanlı kuruluşun, "08 FM" olan radyo çağrı işaretinin "RADYO 08" olarak Üst Kurul kayıtlarında değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.
3
Toplantı No: 2023/51
Toplantı Tarihi: 28.12.2023
Karar No: 13
Karar Konusu: Bafra Çağrı Radyo Televizyon Yayıncılık A.Ş Unvanlı Kuruluşun Çağrı İşareti Değişikliği Talebi

İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığının 26.12.2023 tarih ve 65560 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesiyle yapılan görüşmeler sonucunda;

Üst Kuruldan "Genel Yayın" türünde karasal ortamdan yerel radyo (R3) lisans başvurusu ve bu başvuruya istinaden 6112 sayılı Kanun'un Geçici 4'üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında Samsun ili Bafra ilçesine yönelik 102.5 MHz frekansından radyo yayını yapma hakkı ile 6112 sayılı Kanun'un 29/A maddesinin birinci fıkrası kapsamında bahse konu yayın hakkına istinaden internet ortamından radyo (İnternet-RD) yayın izni bulunan "Bafra Çağrı Radyo Televizyon Yayıncılık A.Ş" unvanlı kuruluşun, "BAFRA YAŞAM RADYO" olan çağrı işaretini "radyo moda" olarak değiştirme talebi ile ilgili olarak;

6112 sayılı Kanun'un 21'inci maddesinin birinci fıkrası ve Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar ile Platform ve Altyapı İşletmecilerinin Uymaları Gereken İdari ve Mali Şartlar Hakkında Yönetmeliğin 18'inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde, Türk Patent ve Marka Kurumundan "radyo moda" markası için marka tescil başvurusu bulunan "Bafra Çağrı Radyo Televizyon Yayıncılık A.Ş" unvanlı kuruluşun, "BAFRA YAŞAM RADYO" olan radyo çağrı işaretinin "radyo moda" olarak Üst Kurul kayıtlarında değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.
4
Toplantı No: 2023/51
Toplantı Tarihi: 28.12.2023
Karar No: 15
Karar Konusu: Yaşar Televizyon ve Radyo A.Ş. Unvanlı Kuruluşa İnternet Ortamından Televizyon (İnternet-TV) Yayın Lisansı Verilmesi

İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığının 26.12.2023 tarih ve 65555 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesiyle yapılan görüşmeler sonucunda;

6112 sayılı Kanun'un 29/A maddesinin birinci fıkrası ile Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik ve Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar ile Platform ve Altyapı İşletmecilerinin Uymaları Gereken İdari ve Mali Şartlar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca, internet ortamından televizyon (İnternet-TV) yayın lisansı verilmesi için gerekli bilgi ve belgeleri Üst Kurula ibraz eden, lisans ücretinin ilk taksitini ödeyen ve 9 taksit miktarı tutarında kesin teminat mektubu sunan "Yaşar Televizyon ve Radyo A.Ş" unvanlı ve "Nora Tv Yeni Nesil Yayıncılık" logolu medya hizmet sağlayıcı kuruluşa, yayın lisans belgesinin düzenlendiği Üst Kurul karar tarihinden itibaren 10 (on) yıl süreyle geçerli olmak üzere "Genel Yayın" türünde internet ortamından televizyon (İnternet-TV) yayın lisansı verilmesine oy birliği ile karar verildi.
5
Toplantı No: 2023/51
Toplantı Tarihi: 28.12.2023
Karar No: 16
Karar Konusu: Malatya Pütürge Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş. Unvanlı Kuruluşa İnternet Ortamından Radyo (İnternet-RD) Yayın Lisansı Verilmesi

İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığının 27.12.2023 tarih ve 63975 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesiyle yapılan görüşmeler sonucunda;

6112 sayılı Kanun'un 29/A maddesinin birinci fıkrası ile Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik ve Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar ile Platform ve Altyapı İşletmecilerinin Uymaları Gereken İdari ve Mali Şartlar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca, internet ortamından radyo (İnternet-RD) yayın lisansı verilmesi için gerekli bilgi ve belgeleri Üst Kurula ibraz eden, yanı sıra lisans ücretinin tamamını yatıran "Malatya Pütürge Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş" unvanlı ve "MALATYA RADYO PÖTÜRGELİ" çağrı işaretli medya hizmet sağlayıcı kuruluşa, 10 (on) yıl süreyle geçerli olmak üzere "Genel Yayın" türünde internet ortamından radyo (İnternet-RD) yayın lisansı verilmesine oy birliği ile karar verildi.
6
Toplantı No: 2023/51
Toplantı Tarihi: 28.12.2023
Karar No: 17
Karar Konusu: Film Televizyon ve Yayıncılık A.Ş Unvanlı Kuruluşun Yüksek Çözünürlüklü Yayın Tekniğinde Uydu Televizyon (U-TV HD) Yayın Lisansının Yenilenmesi Talebi

İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığının 26.12.2023 tarih ve 66318 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesiyle yapılan görüşmeler sonucunda;

Üst Kuruldan "Genel Yayın" türünde 29.12.2013 tarihinden itibaren geçerli 10 (on) yıl süreli standart ve yüksek çözünürlüklü yayın tekniklerinde uydu televizyon (U-TV SD ve U-TV HD) yayın lisansları bulunan "Film Televizyon ve Yayıncılık A.Ş." unvanlı ve "SİNEMA AİLE" logolu medya hizmet sağlayıcı kuruluşun, yüksek çözünürlüklü uydu televizyon (U-TV HD) yayın lisansının yenilenmesi talebi ile ilgili olarak;

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliğinin "Uydu Yayın Lisans Süresi ve Yayın Lisansının Yenilenmesi" başlıklı 9'uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası ile "Değerlendirme, Lisans veya Yayın İletim Yetki Belgesi Verilmesi" başlıklı 15'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hükümler kapsamında, uydu ortamından televizyon yayını yapabilecek teknik yeterliliğe ve alt yapıya sahip olduğu tespit edilen, 6112 sayılı Kanun'un "Gelirlerin Tahsili" başlıklı 42'nci maddesinin birinci fıkrası ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliğinin "Uydu Yayın Lisans Süresi ve Yayın Lisansının Yenilenmesi" başlıklı 9'uncu maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde lisans ücretinin tamamını yatıran "Film Televizyon ve Yayıncılık A.Ş." unvanlı ve "SİNEMA AİLE" logolu medya hizmet sağlayıcı kuruluşa, 29.12.2023 tarihinden itibaren geçerli 10 (on) yıl süreli "Genel Yayın" türünde yüksek çözünürlüklü uydu televizyon (U-TV HD) yayın lisansı verilmesine oy birliği ile karar verildi.
7
Toplantı No: 2023/51
Toplantı Tarihi: 28.12.2023
Karar No: 18
Karar Konusu: Sinema Televizyon Yayıncılık Ve Prodüksiyon A.Ş Unvanlı Kuruluşun Yüksek Çözünürlüklü Yayın Tekniğinde Uydu Televizyon (U-TV HD) Yayın Lisansının Yenilenmesi Talebi

İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığının 26.12.2023 tarih ve 66317 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesiyle yapılan görüşmeler sonucunda;

Üst Kuruldan "Genel Yayın" türünde 29.12.2013 tarihinden itibaren geçerli 10 (on) yıl süreli standart ve yüksek çözünürlüklü yayın tekniklerinde uydu televizyon (U-TV SD ve U-TV HD) yayın lisansları bulunan "Sinema Televizyon Yayıncılık Ve Prodüksiyon A.Ş." unvanlı ve "SİNEMA TV" logolu medya hizmet sağlayıcı kuruluşun, yüksek çözünürlüklü uydu televizyon (U-TV HD) yayın lisansının yenilenmesi talebi ile ilgili olarak;

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliğinin "Uydu Yayın Lisans Süresi ve Yayın Lisansının Yenilenmesi" başlıklı 9'uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası ile "Değerlendirme, Lisans veya Yayın İletim Yetki Belgesi Verilmesi" başlıklı 15'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hükümler kapsamında, uydu ortamından televizyon yayını yapabilecek teknik yeterliliğe ve alt yapıya sahip olduğu tespit edilen, 6112 sayılı Kanun'un "Gelirlerin Tahsili" başlıklı 42'nci maddesinin birinci fıkrası ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliğinin "Uydu Yayın Lisans Süresi ve Yayın Lisansının Yenilenmesi" başlıklı 9'uncu maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde lisans ücretinin tamamını yatıran "Sinema Televizyon Yayıncılık Ve Prodüksiyon A.Ş." unvanlı ve "SİNEMA TV" logolu medya hizmet sağlayıcı kuruluşa, 29.12.2023 tarihinden itibaren geçerli 10 (on) yıl süreli "Genel Yayın" türünde yüksek çözünürlüklü uydu televizyon (U-TV HD) yayın lisansı verilmesine oy birliği ile karar verildi.
8
Toplantı No: 2023/51
Toplantı Tarihi: 28.12.2023
Karar No: 19
Karar Konusu: Çıra Radyo Televizyon Yapım ve Yayıncılık Ticaret A.Ş Unvanlı Kuruluşun Standart Çözünürlüklü Uydu Televizyon (U-TV SD) Yayın Lisansının Yenilenmesi Talebi

İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığının 26.12.2023 tarih ve 66405 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesiyle yapılan görüşmeler sonucunda;

Üst Kuruldan "Genel Yayın" türünde 25.12.2013 tarihinden itibaren geçerli 10 (on) yıl süreli standart çözünürlüklü yayın tekniğinde uydu televizyon (U-TV SD) yayın lisansı bulunan "Çıra Radyo Televizyon Yapım ve Yayıncılık Ticaret A.Ş." unvanlı ve "KANAL FIRAT" logolu medya hizmet sağlayıcı kuruluşun, standart çözünürlüklü uydu televizyon (U-TV SD) yayın lisansının yenilenmesi talebi ile ilgili olarak;

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliğinin "Uydu Yayın Lisans Süresi ve Yayın Lisansının Yenilenmesi" başlıklı 9'uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası ile "Değerlendirme, Lisans veya Yayın İletim Yetki Belgesi Verilmesi" başlıklı 15'inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan hükümler kapsamında, uydu ortamından televizyon yayını yapabilecek teknik yeterliliğe ve alt yapıya sahip olduğu tespit edilen, 6112 sayılı Kanun'un "Gelirlerin Tahsili" başlıklı 42'nci maddesinin birinci fıkrası ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliğinin "Uydu Yayın Lisans Süresi ve Yayın Lisansının Yenilenmesi" başlıklı 9'uncu maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde lisans ücretinin ilk taksitini yatıran ve 9 taksit miktarı tutarında teminat mektubu sunan "Çıra Radyo Televizyon Yapım ve Yayıncılık Ticaret A.Ş." unvanlı ve "KANAL FIRAT" logolu medya hizmet sağlayıcı kuruluşa, 25.12.2023 tarihinden itibaren geçerli 10 (on) yıl süreli "Genel Yayın" türünde standart çözünürlüklü uydu televizyon (U-TV SD) yayın lisansı verilmesine oy birliği ile karar verildi.
9
Toplantı No: 2023/51
Toplantı Tarihi: 28.12.2023
Karar No: 20
Karar Konusu: 41 İletişim Radyo Televizyon Yayın Yapım A.Ş Unvanlı Kuruluşun Standart Çözünürlüklü Uydu Televizyon (U-TV SD) Yayın Lisansının Yenilenmesi Talebi

İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığının 26.12.2023 tarih ve 66470 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesiyle yapılan görüşmeler sonucunda;

Üst Kuruldan "Genel Yayın" türünde 31.12.2013 tarihinden itibaren geçerli 10 (on) yıl süreli uydu televizyon (U-TV SD) yayın lisansı bulunan "41 İletişim Radyo Televizyon Yayın Yapım A.Ş" unvanlı ve "TV 41" logolu medya hizmet sağlayıcı kuruluşun, standart çözünürlüklü yayın tekniğinde uydu televizyon (U-TV SD) yayın lisansının yenilenmesi talebi ile ilgili olarak;

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliğinin "Uydu Yayın Lisans Süresi ve Yayın Lisansının Yenilenmesi" başlıklı 9'uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası ile "Değerlendirme, Lisans veya Yayın İletim Yetki Belgesi Verilmesi" başlıklı 15'inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan hükümler kapsamında, uydu ortamından televizyon yayını yapabilecek teknik yeterliliğe ve alt yapıya sahip olduğu tespit edilen, 6112 sayılı Kanun'un "Gelirlerin Tahsili" başlıklı 42'nci maddesinin birinci fıkrası ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliğinin "Uydu Yayın Lisans Süresi ve Yayın Lisansının Yenilenmesi" başlıklı 9'uncu maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde lisans ücretinin ilk taksitini yatıran ve 9 taksit miktarı tutarında teminat mektubu sunan "41 İletişim Radyo Televizyon Yayın Yapım A.Ş." unvanlı ve "TV 41" logolu medya hizmet sağlayıcı kuruluşa, 31.12.2023 tarihinden itibaren geçerli on (10) yıl süreli "Genel Yayın" türünde standart çözünürlüklü yayın tekniğinde uydu televizyon yayın lisansı (U-TV SD) verilmesine oy birliği ile karar verildi.
10
Toplantı No: 2023/51
Toplantı Tarihi: 28.12.2023
Karar No: 21
Karar Konusu: İlk Kan Yayıncılık Tanıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Unvanlı Kuruluşun Standart Çözünürlüklü Uydu Televizyon (U-TV SD) Yayın Lisansının Yenilenmesi Talebi

İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığının 27.12.2023 tarih ve 66666 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesiyle yapılan görüşmeler sonucunda;

Üst Kuruldan "Belgesel" konulu "Tematik Yayın" türünde 30.12.2013 tarihinden itibaren geçerli 10 (on) yıl süreli standart çözünürlüklü yayın tekniğinde uydu televizyon (U-TV SD) yayın lisansı bulunan "İlk Kan Yayıncılık Tanıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş." unvanlı ve "YABAN TV" logolu medya hizmet sağlayıcı kuruluşun, standart çözünürlüklü yayın tekniğinde uydu televizyon (U-TV SD) yayın lisansının yenilenmesi talebi ile ilgili olarak;

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliğinin "Uydu Yayın Lisans Süresi ve Yayın Lisansının Yenilenmesi" başlıklı 9'uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası ile "Değerlendirme, Lisans veya Yayın İletim Yetki Belgesi Verilmesi" başlıklı 15'inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan hükümler kapsamında, uydu ortamından televizyon yayını yapabilecek teknik yeterliliğe ve alt yapıya sahip olduğu tespit edilen, 6112 sayılı Kanun'un "Gelirlerin Tahsili" başlıklı 42'nci maddesinin birinci fıkrası ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliğinin "Uydu Yayın Lisans Süresi ve Yayın Lisansının Yenilenmesi" başlıklı 9'uncu maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde lisans ücretinin ilk taksitini yatıran ve 9 taksit miktarı tutarında teminat mektubu sunan "İlk Kan Yayıncılık Tanıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş." unvanlı ve "YABAN TV" logolu medya hizmet sağlayıcı kuruluşa, 30.12.2023 tarihinden itibaren geçerli 10 (on) yıl süreli "Belgesel" konulu "Tematik Yayın" türünde standart çözünürlüklü yayın tekniğinde uydu televizyon (U-TV SD) yayın lisansı verilmesine oy birliği ile karar verildi.
11
Toplantı No: 2023/51
Toplantı Tarihi: 28.12.2023
Karar No: 22
Karar Konusu: Yönel Medya Televizyonculuk A.Ş. Unvanlı Kuruluşa Standart Çözünürlüklü Yayın Tekniğinde Uydu Televizyon (U-TV SD) Yayın Lisansı Verilmesi

İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığının 26.12.2023 tarih ve 66382 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesiyle yapılan görüşmeler sonucunda;

6112 sayılı Kanun'un "Gelirlerin Tahsili" başlıklı 42'nci maddesinin birinci fıkrası hükmü ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliğinin "Uydu Yayın Lisans Süresi ve Yayın Lisansının Yenilenmesi" başlıklı 9'uncu maddesinin birinci fıkrası, "Değerlendirme, Lisans ve Yayın İletim Yetki Belgesi Verilmesi" başlıklı 15'inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümleri çerçevesinde; uydu ortamından televizyon yayını yapabilecek teknik yeterliliğe ve alt yapıya sahip olduğu tespit edilen, uydu televizyon yayın lisans ücretinin ilk taksitini yatıran ve 9 taksit miktarı tutarında teminat mektubu sunan, "Yönel Medya Televizyonculuk A.Ş." unvanlı ve "D anadolu" logolu kuruluşa, uydu televizyon yayın lisans belgesinin düzenlendiği Üst Kurul karar tarihinden itibaren on (10) yıl süreli "Müzik-Eğlence" konulu "Tematik Yayın" türünde standart çözünürlüklü yayın tekniğinde uydu televizyon yayın lisansı (U-TV SD) verilmesine oy birliği ile karar verildi.
12
Toplantı No: 2023/51
Toplantı Tarihi: 28.12.2023
Karar No: 23
Karar Konusu: İlbak TV Yayıncılık ve İletişim A.Ş. Unvanlı Kuruluşa Yüksek Çözünürlüklü Yayın Tekniğinde Uydu Televizyon (U-TV HD) ve Uydu Radyo (U-RD) Yayın Lisansları Verilmesi

İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığının 12.12.2023 tarih ve 64620 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesiyle yapılan görüşmeler sonucunda;

6112 sayılı Kanun'un "Gelirlerin Tahsili" başlıklı 42'nci maddesinin birinci fıkrası hükmü ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliğinin "Uydu Yayın Lisans Süresi ve Yayın Lisansının Yenilenmesi" başlıklı 9'uncu maddesinin birinci fıkrası, "Değerlendirme, Lisans ve Yayın İletim Yetki Belgesi Verilmesi" başlıklı 15'inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümleri çerçevesinde; uydu ortamından televizyon ve radyo yayını yapabilecek teknik yeterliliğe ve alt yapıya sahip olduğu tespit edilen, uydu televizyon yayın lisans ücretinin ilk taksitini yatıran ve 9 taksit miktarı tutarında teminat mektubu sunan, uydu radyo lisans ücretinin ise tamamını yatıran "İlbak TV Yayıncılık ve İletişim A.Ş." unvanlı ve "CNBC-e" logolu ve çağrı işaretli kuruluşa, uydu televizyon ve uydu radyo yayın lisans belgelerinin düzenlendiği Üst Kurul karar tarihinden itibaren on (10) yıl süreli "Genel Yayın" türünde yüksek çözünürlüklü yayın tekniğinde uydu televizyon (U-TV HD) yayın lisansı ile uydu radyo (U-RD) yayın lisansı verilmesine oy birliği ile karar verildi.
13
Toplantı No: 2023/51
Toplantı Tarihi: 28.12.2023
Karar No: 24
Karar Konusu: İlbak TV Yayıncılık ve İletişim A.Ş. Unvanlı Kuruluşa Yüksek Çözünürlüklü Yayın Tekniğinde Kablolu Televizyon (K-TV HD/Çok İl) Yayın Lisansı Verilmesi

İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığının 12.12.2023 tarih ve 64621 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesiyle yapılan görüşmeler sonucunda;

6112 sayılı Kanun'un "Gelirlerin Tahsili" başlıklı 42'nci maddesinin birinci fıkrası hükmü ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliğinin "Kablolu Yayın Lisans Süresi ve Yayın Lisansının Yenilenmesi" başlıklı 9'uncu maddesinin birinci fıkrası, "Değerlendirme, Lisans ve Yayın İletim Yetki Belgesi Verilmesi" başlıklı 15'inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümleri çerçevesinde; kablo ortamından televizyon yayını yapabilecek teknik yeterliliğe ve alt yapıya sahip olduğu tespit edilen, kablolu televizyon yayın lisans ücretinin ilk taksitini yatıran ve 9 taksit miktarı tutarında teminat mektubu sunan, "İlbak TV Yayıncılık ve İletişim A.Ş." unvanlı ve "CNBC-e" logolu kuruluşa, kablolu televizyon yayın lisans belgesinin düzenlendiği Üst Kurul karar tarihinden itibaren on (10) yıl süreli "Genel Yayın" türünde yüksek çözünürlüklü yayın tekniğinde kablolu televizyon (K-TV HD/Çok İl) yayın lisansı verilmesine oy birliği ile karar verildi.
14
Toplantı No: 2023/51
Toplantı Tarihi: 28.12.2023
Karar No: 25
Karar Konusu: Edirne Radyo ve Televizyonu Basın Yayıncılık Hizmetleri Ticaret A.Ş. Unvanlı Kuruluşa Standart Çözünürlüklü Yayın Tekniğinde Kablolu Televizyon (K-TV SD/Tek İl-Edirne) Yayın Lisansı Verilmesi

İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığının 26.12.2023 tarih ve 66485 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesiyle yapılan görüşmeler sonucunda;

6112 sayılı Kanun'un "Gelirlerin Tahsili" başlıklı 42'nci maddesinin birinci fıkrası hükmü ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliğinin "Kablolu Yayın Lisans Süresi ve Yayın Lisansının Yenilenmesi" başlıklı 9'uncu maddesinin birinci fıkrası, "Değerlendirme, Lisans ve Yayın İletim Yetki Belgesi Verilmesi" başlıklı 15'inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümleri çerçevesinde; kablo ortamından televizyon yayını yapabilecek teknik yeterliliğe ve alt yapıya sahip olduğu tespit edilen, kablolu televizyon yayın lisans ücretinin ilk taksitini yatıran ve 9 taksit miktarı tutarında teminat mektubu sunan, "Edirne Radyo ve Televizyonu Basın Yayıncılık Hizmetleri Ticaret A.Ş." unvanlı ve "etv" logolu kuruluşa, kablolu televizyon yayın lisans belgesinin düzenlendiği Üst Kurul karar tarihinden itibaren on (10) yıl süreli "Genel Yayın" türünde standart çözünürlüklü yayın tekniğinde tek il kablolu televizyon (K-TV SD/Tek İl-Edirne) yayın lisansı verilmesine oy birliği ile karar verildi.
15
Toplantı No: 2023/51
Toplantı Tarihi: 28.12.2023
Karar No: 26
Karar Konusu: Ergan Radyo Televizyon A.Ş. Unvanlı Kuruluşa Standart Çözünürlüklü Yayın Tekniğinde Kablolu Televizyon (K-TV SD/Tek İl-İstanbul) Yayın Lisansı Verilmesi

İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığının 26.12.2023 tarih ve 66418 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesiyle yapılan görüşmeler sonucunda;

6112 sayılı Kanun'un "Gelirlerin Tahsili" başlıklı 42'nci maddesinin birinci fıkrası hükmü ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliğinin "Kablolu Yayın Lisans Süresi ve Yayın Lisansının Yenilenmesi" başlıklı 9'uncu maddesinin birinci fıkrası, "Değerlendirme, Lisans ve Yayın İletim Yetki Belgesi Verilmesi" başlıklı 15'inci maddesinin birinci fıkrası hükümleri çerçevesinde; kablo ortamından televizyon yayını yapabilecek teknik yeterliliğe ve alt yapıya sahip olduğu tespit edilen, kablolu televizyon yayın lisans ücretinin tamamını yatıran, "Ergan Radyo Televizyon A.Ş." unvanlı ve "Gurbet24" logolu kuruluşa, kablolu televizyon yayın lisans belgesinin düzenlendiği Üst Kurul karar tarihinden itibaren on (10) yıl süreli "Genel Yayın" türünde standart çözünürlüklü yayın tekniğinde tek il kablolu televizyon (K-TV SD/Tek İl-İstanbul) yayın lisansı verilmesine oy birliği ile karar verildi.